Problematyka

Co chciałyśmy ukazać w "Antequam vadam"?
 1. Poglądy młodopolskie (dekadentyzm).
 2. Filozofię Schopenhauera.
 3. Proces autodestrukcji człowieka.
 4. Zgubny wpływ najbliższego otoczenia na zagubioną jednostkę.
 5. Brak wsparcia ze strony najbliższych.
 6. Złożoność psychiki osoby wyalienowanej.
 7. Autoagresję jako sposób wyładowywania frustracji, a nie chorobę psychiczną (!).
 8. Poszukiwanie ukojenia i uwolnienia od problemów w alkoholu i narkotykach.
 9. Siłę człowieka w walce z uzależnieniem.
 10. Uzależnienie od drugiej osoby.
 11. Miłość jako uczucie wpływające na człowieka.
Zdecydowałyśmy się na wprowadzenie wątku romantycznego do naszego opowiadania ze względu na punkt 10. i 11. Nie ma być on jednak głównym przesłaniem tego bloga. Spójrzcie na tę historię jako na dramat psychologiczny.
Szablon by Rowindale